fredag 24 februari 2012

FORTSÄTTNINGSKURS BRIDGE - 6

Spelföring, maskning och markeringar var temat idag.
Utspel
 i NT: spela ut 4:e kortet uppifrån i bästa (längsta) färgen.
"11-regeln"; i ex på bilden spelas 7:an ut i Sangspel, 11 - 7 = 4, då finns det 4 kort som är högre än sju. Nord har ett och öst har 3, alltså kan inte Syd ha något kort högre än 7.
i Färg (trumf); spela ut 3:e kortet uppifrån i bästa färgen.
"12-regeln": i ex på bilden spelas 8:an ut i trumfspel, 12-8 = 4, då finns det 4 kort som är högre än 8. Samma resultat som i ex ovan, Syd kan inte ha något kort högre än 8.
1-3-4- regeln: 1 (högsta kortet i en sekvens) - 3 (3:dje kortet uppifrån i färgspel) - 4 (4:de kortet uppifrån i Sangspel).
Markeringar:
lågt kort = signal till medspelaren att spela tillbaka i  den färgen, antingen för att jag har ett eller flera höga kort i färgen eller för att jag har dubbelton och kan stjäla i färgen vid nästa utspel,
högt kort = jag har inget att komma med i den här färgen, byt till en annan färg.
Om man måste saka ett kort, gäller samma som vid markeringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar